Mould Rack Implement Project, Vinarack Design, Japanese Industrial Standard

Project Implementation

One of the manufacturer is very well-known of market in Vietnam about mould rack. Vinarack have executed projects mould rack

 1. Lắp đặt kệ chứa khuôn mẫu ép nhựa tại HCM

  Lắp đặt kệ chứa khuôn mẫu ép nhựa tại HCM

  Vinarack là đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp đặt kệ chứa khuôn mẫu cho công ty nhựa Bình Minh. Đây là một dự án nổi bật, khá quy mô của Vinarack. Bạn đang có dự định xây dựng hệ thống kệ khuôn tại HCM, bạn có thể tham khảo hệ thống của nhựa Bình Minh để có phương án tốt.
 2. Project Implementation Mould Rack With Shihlin Việt Nam Company

  Project Implementation Mould Rack With Shihlin Việt Nam Company

  Shihlin Vietnam Company just has acceptance test and put into use project implementation mould rack containing electric product refreshing upgrade project hosting, maintenance, mechanical repair of moulds on 25/02/2012.
 3. Project Implementation Mould Rack With Framas Company

  Project Implementation Mould Rack With Framas Company

  Project Implementation mould rack with Framas company is package installation new shelves provide full factory mould plastic mold totaling more than 300 tons.
gotop